Nytt lovverk fører til forsinket oppstart for tatovører

5 januar 2022, vil EU – regelverket REACH tre i kraft. REACH regulerer hva slags kjemikalier som er tillat brukt blant annet i tatoveringsblekk, samt hvordan innholdsfortegnelsen skal gjøres tilgjengelig for tatovører og kunder.

Norge har allerede et strengt lovverk, håndhevet av Mattilsynet siden 2008. Det nye for oss, er at det nå er Miljødirektoratet som har ansvaret for at regelverket etterleves. REACH forbyr 4000 kjemikalier, og har ført til rykter som «tatovering blir forbudt» fordi «blekket er kreftfremkallende».

Så la oss ta litt fakta først. Av de 4000 kjemikaliene som forbys, er kun 2 i bruk i tatoveringsblekk. To pigmenter som brukes i blått og grønt blekk blir derfor forbudt, men fordi produsentene ikke har klart å finne en erstatning for disse, blir dette forbudet utsatt til 2023.

Det er aldri dokumentert noen sammenheng mellom kreft og tatovering, og allergier mot blekk er uhyre sjelden i forhold til hvor mange tatoveringer som produseres. Bakgrunnen for REACH er et føre – var – prinsipp, der man tar høyde for at en del kjemikalier KAN være allergi – eller kreftframkallende, og at disse derfor skal fjernes fra markedet.

Som nevnt har Norge hatt eget lovverk for dette i flere år, og de fleste blekk i bruk her vil bli godkjent uten endringer av innholdet. Vi blir nå innlemmet i det felles lovverket som vil gjelde i hele Europa, og har til hensikt å sikre at alle som tar tatovering har de samme forutsetningene for en trygg prosedyre.

Utfordringen for tatovører nå etter nyttår, er kravet om merking. Loven krever at kunder opplyses om innholdet i blekket som skal brukes, og innholdsfortegnelsen skal være på norsk. Produsenter og importører har ikke klart å følge opp dette i tide, dermed vil det oppstå leveringsproblemer, når hele Europa må investere i nytt blekk samtidig. Noen få farger er tilgjengelig pr. i dag, men ikke i nærheten nok til å dekke etterspørselen. En del av blekkprodusentene som tilbyr REACH – godkjente produkter, ser også ut til å ha oppstått nærmest over natten. Bransjeorganisasjonen Norsk Tattoo Union advarer mot å ta i bruk helt ukjente merker, da de mener ikke alle holder verken forventet standard, eller er produsert i tråd med det nye lovverket.

Selv om overgangsproblemene er frustrerende for mange, er bransjen i all overveienhet positive til strengere reguleringer. Jeg ønsker i alle fall å tilby et trygt produkt, og kommer derfor til å vente til min faste leverandør har godkjent merking på blekket jeg bruker til vanlig. Det vil også bli noen nye rutiner i forkant av alle nye tatoveringer, bla at du som kunde vil bli forevist en ingrediensliste på fargene jeg skal bruke i din tatovering. De fleste fargene jeg bruker, dvs svart og gråtoner, er allerede godkjent og i salg, men pga den enorme etterspørselen vil det ta noen dager inn i 2022 før jeg kommer i gang med tatovering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *